E: info@pharmatrend.com.tr | T: (0212) 786 6196

Kalite Yönetimi

Pharma Trend Kalite Yönetim Sistemi

Pharma Trend; kabul ve kontrol, depolama, zararlıların kontrolü, temizlik, saklama şartlarının kaydedilmesi, stokların ve sevkiyata hazır ürünlerin güvenliği, kayıtlar, sipariş kayıtları, iade ürünler, geri çekme plânı, iade ürünler için uygulanacak işlemler gibi ürünün kalitesini veya dağıtım aktivitelerini etkileyecek bütün işlemleri GDP ve GSP sisteminin benimsendiği güvenilir bir kalite sistemi amaçlar.

Bu amacı gerçekleştirmek için Pharma Trend etkin bir Kalite Sistemi uygular ve bu sistemin sürekli gelişmesi için çalışmalar yürütür.

Kalitenin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak amacıyla personeline kalite prensibini bir yaşam tarzı olarak aşılar. Bunu; planlanmış depo içi ve dışı eğitimlerle destekler ve en alttan en üst kademeye kadar kalite odaklı bakış açısıyla hareket eder.

Depo Müdürü kalite yönetim sisteminin kurulması ve devamlılığını sağlamakla sorumludur. Ayrıca bunu sağlamak için gereken tesis, ekipman ve personel kaynağını sağlar.

Kalite Yönetim İlkelerimiz

 Hasta istek ve ihtiyaçlarına odaklanmak
 
 Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik iş geliştirme
 
 Kalite odaklı depo anlayışını ve kalitenin sürekliliği
 
 Hastayı riske atmayacak şekilde güvenli ve hızlı ürün sevkiyatı
 
 Ürünlerin hastaya aynı kalitede ulaşmasını sağlamak
 
Pharma Trend deposunda bulundurulan ürünlerin kalitesinin raf ömrü boyunca korunmasını garanti edecek kalite sistemi bulunmaktadır. Depoda işletilen kalite sistemi, dağıtılan ürünlerin;

• Mevzuata uygun şekilde ruhsatlı veya izinli olduğunu,

• Saklama şartlarının sürekli olarak, nakliye safhası dahil, kontrol edildiğini,

• Diğer ürünler ile bulaşmaya veya çapraz bulaşmaya maruz kalmayacağını,

• Stok ürünlerin dönüşünün yeterli düzeyliliğini,

• Sağlam ve emin alanlarda saklanmasını,

• Doğru ürünlerin doğru adreslere teslim edilebilir bir zaman dilimi içinde dağıtımını,

• Etkili bir geri çekme plânı bulunmasını ve hatalı ürünlerin kolayca tespiti için izlemeyi sağlayan bir sistem bulunmasını, sağlamaktadır.

Deponun Kalite Sorumluluğu Mesul Müdür ve Depo Müdürünün sorumluluğu altındadır. Mesul Müdür sürekli olarak yerel ve uluslararası GDP ve GSP koşullarına uygun kaliteli, etkin ve güvenilir müstahzarlar amacı güden bir kalite sistemi sürdürmekten ve bu sistemi geliştirmekten sorumludur.

Kalite Sistemi; Mesul Müdür sorumluluğunda 6 ana süreçten oluşur:

  • Kalite Yönetimi
  • Personel
  • Bina ve Ekipman
  • Dökümantasyon
  • Şikayetlerin değerlendirilmesi ve Ürün Geri Çağırma
  • Denetimler (İç ve Dış Denetimler)

Bu süreçler ilgili prosedür ve talimatlarda açıklanacaktır.

GDP ve GSP kurallarına uygunluğu gözetmek ve geliştirmek amacıyla, Depo Müdürü tarafından yıllık iç denetimler planlanır ve uygulanır. Denetimin ardından bulgular raporlanır ve alınması gereken aksiyonlar belirlenir. Aksiyonların tamamlanması için hedef tarihi belirlenir ve bu tarihe

kadar çalışmaların tamamlanması sağlanır.

İç denetimlerin yanısıra yerel ve uluslararası makamlar tarafından da dış denetimler uygulanacaktır.